Geschiedenis Excelsior

U bent hier: Home » Geschiedenis Excelsior

Excelsior in 1954De exacte oprichtingsdatum van “Excelsior” is niet bekend. In 1917 kwam een zekere Johan Bosch uit Twente naar Nieuwe Pekela. Hij had bij de gemeente een aanstelling gekregen als gemeenteconciërge. Begin 1918 nam hij contact op met de heer J. Wieske (ex-wethouder) en de gesprekken leidden ertoe dat kort voor de zomer van 1918 “Excelsior” werd opgericht. Er waren 9 leden. De eerste instrumenten werden tweedehands gekocht in Eindhoven voor 650 Nederlandse guldens.

Johan Bosch was gedurende de eerste jaren niet alleen voorzitter, maar ook de dirigent van het korps. In de ‘oude school’ bij de Gereformeerde Kerk (op de plaats waar nu de parkeerplaats is) werd gerepeteerd.

Het eerste optreden van “Excelsior” vond plaats in de Nederlands Hervormde Kerk te Nieuwe Pekela, ter gelegenheid van de wapenstilstand van 1918. Kort daarna maakte het korps een mars door Nieuwe Pekela om gelden in te zamelen voor de Oostenrijkse oorlogsslachtoffers (evacués). Het Oostenrijks volkslied werd toen o.a. gespeeld. De eerste mars die “Excelsior” speelde was ‘Le Petit Major’.

In 1920 was het aantal leden al gegroeid tot 15. Namen van leden uit die tijd waren o.a. Wieske, Meijer, Huizing, Olieslager, Koning, Buikema en Groen.

In de twintiger jaren had het korps het druk met optredens, niet alleen in Nieuwe Pekela, maar ook in omliggende dorpen.

Over de jaren 1930 – 1945 is weinig bekend, waarschijnlijk zijn tijdens de oorlogsperiode documenten zoekgeraakt. Na de oorlog herleefde “Excelsior”. Dirigent in die tijd was Dhr. Evers van de Johan Willem Friso Kapel. In 1955 werd ook een tamboerkorps opgericht.

Helaas ging het ledental weer achteruit en begin jaren zestig bereikte de vereniging haar dieptepunt. Nog slechts 5 bestuursleden telde ” Excelsior” en er gingen stemmen op om de vereniging maar op te doeken. Gelukkig gebeurde dat niet, men zette door, maar het duurde tot 1966 voor er weer wat leven in de brouwerij kwam. Mw. Nieboer-Hulzebos en Mw.Gea Horlings richtten een actiecomité op. Ze haalden oud-leden over om weer lid te worden en dankzij vele financiële acties en subsidie van de gemeente kon men uniformen en nieuwe instrumenten aanschaffen.

Excelsior Nieuwe PekelaIn de middenjaren zeventig had “Excelsior” ongeveer 60 leden, een tijd van grote bloei. Er waren toen drie afdelingen: fanfare, tamboers en majorettes. De dirigent was toen de heer J.P. Teune, die dat bleef tot in de negentiger jaren. Veel van de huidige leden zijn nog door hem opgeleid tot muzikant.
Dhr. Teune werd als dirigent opgevolgd door Dhr. Arjan Verhart. De afdelingen majorettes en tamboers werden helaas wegens ledengebrek opgeheven.

Enkele jaren geleden is een samenwerkingsverband aangegaan met “SDG” uit Oude Pekela. “Excelsior” en “SDG” zijn niet gefuseerd, maar repeteren samen onder leiding van één dirigent, Dhr. Bauke Burghgraef.  De meeste optredens worden gezamenlijk uitgevoerd. Daardoor zijn alle stemmen in het orkest aanwezig. Maar nieuwe leden zijn uiteraard zeer welkom! Met ingang van 1 juli 2015 is op voorstel van "SDG" de samenwerking beëndigd. 

“Excelsior” bestond in 2008 90 jaar en dat werd onder aanwezigheid van veel publiek, gevierd met een jubileumconcert in sporthal “de Spil”. Naast “SDG” werkte aan dit concert (evenals aan het concert dat werd gehouden t.g.v. het 60 jarig bestaan trouwens) ook mee het Chr. Groninger Mannenkoor “Albatros”.

"Excelsior" bestond in 2018 maar liefst 100 jaar en daar werd het hele jaar aandacht aan besteed in het dorp. In sporthal "de Spil" hield "Excelsior" een concert met de door het korps gekozen populairste muziek, alsmede muziek in samenwerking met Gronings zanger Erwin de Vries. In dit jubileumjaar voelt de vereniging steeds meer de belangrijke band met het dorp. Bedrijven, maar ook particulieren uit het dorp lieten hun waardering blijken door mooie sponsoring en giften.

Momenteel heeft “Excelsior” circa 60 leden.